puheenjohtaja: Sinikka Koskinen:  stkoskinen@gmail.com 040-743 3088

sihteeri: Ilkka Heinonen:  ilkka.heinonen@ku-pelastus.fi 040-779 4863

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää, kehittää ja elävöittää asukasviihtyvyyttä sekä lisätä yhteistoimintaa vakinaisten asukkaiden, kesäasukkaiden, yrittäjien, kuntien ja muiden sidosryhmien kesken.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen ansion hankkiminen
siihen osallisille. 

Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.